Bergslagens Brottsofferjour

Den som blivit utsatt för ett brott eller den som varit vittne till ett brott kan bli kallad till domstol. Att medverka som vittne vid en rättegång kan vara en skrämmande upplevelse på flera sätt. Brottsofferjouren erbjuder därför vittnesstöd. Vittnesstödet, som känner till rutinerna vid en rättegång, följer med till domstolen som stöd. Brottsofferjouren kan också erbjuda ledsagning vid besök till polisen.

  • Telefon: 0586-576 49
  • E-post: info@bergslagen.boj.se
  • Hemsida: Besök Hemsidan
  • Adress: Centralplan 7, 691 32 Karlskoga