Våld i nära relation

Karlskoga kommun - Orosanmälan

Om du orolig för att någon far illa eller om du vet att någon far illa är det viktigt att du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Anmäler du som privatperson kan du alltid vara anonym om du vill.

Karlskoga Kommun - Stöd vid våld i nära relation

Karlskoga kommun har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller också dig som drabbats av våld i nära relation.

Kathoon

I vår kärnverksamhet är målet att stärka kvinnor som kommer från starkt patriarkala familjeförhållanden som förminskar kvinnors möjlighet till ett självständigt liv.

  • Telefon: 010-489 08 90
  • E-post: info@khatoon.s
  • Hemsida: Besök Hemsidan
  • Adress: Gustavsgatan 15, 691 34 Karlskoga

Kvinnohuset

Kvinnor/tjejer som är utsatta för våld och hot kan ringa till Kvinnohuset dygnet runt för att få stöd och rådgivning. Kvinnohuset erbjuder praktiskt stöd. Hur går det till att ansöka om skilsmässa eller skyddad identitet? Hur kan man hitta ett skyddat boende? Kvinnohuset kan vara ett stöd i myndighetskontakter och ge juridiskt stöd.

  • Telefon: 08:00-16:00: 0586-395 00. Kvällar och helger: 070-773 38 80
  • E-post: kvinnohusetkga@outlook.com
  • Hemsida: Besök Hemsidan

Polisen - Tips om brott

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?

Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter I ett brottsmönster.

Engagera dig och påverka

Det finns många ideella organisationer som på olika sätt arbetar för att hjälpa människor på olika sätt och som behöver fler volontärer. Det kan handla om att besöka någon som känner sig ensam, laga mat till den som inte har något att äta, bädda sängar till den som inte har någonstans att sova.

Det finns mötesplatser där människor kan träffas för att umgås. Där behövs fler som hjälper till att lyssna på den som inte har någon att prata med, att ordna med aktiviteter eller fika. Flera organisationer erbjuder specialiserad rådgivning t.ex. för den som blivit utsatt för brott, diskriminering, eller för våldsutsatta kvinnor. Dessa organisationer har utbildningar för sina volontärer för att säkerställa kvalitén på rådgivningen.

Är du intresserad av att hjälpa? Du kan själv välja i vilken form och omfattning du vill engagera dig! Tveka inte att höra av dig!

Vill du hjälpa?

Aktiviteter i Karlskoga/Degerfors

Om du är intresserad av att se vad föreningslivet har att erbjuda kan du kolla vad föreningarna som är ansluta till Möckelnföreningarna har att erbjuda.
Du hittar månadens event kalender här.

Eventkalender