Örebro rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter arbetar förebyggande mot diskriminering genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, såväl till dem som riskerar att utsättas för diskriminering som till dem som kan riskera att diskriminera andra. Vi erbjuder utbildningar om diskriminering, diskrimineringslagen, normer och normkritiskt förhållningssätt. Utbildningarna riktar sig både till offentlig, privat och ideell sektor. Vi kan skräddarsy ett utbildningspass anpassat utifrån er verksamhet och era behov.

Under utbildningarna varvar vi fakta med diskussioner och övningar. Vår erfarenhet är att detta upplägg brukar vara uppskattat av våra deltagare.

För bokningsförfrågan och prisuppgifter maila Petra Elb, verksamhetsansvarig vid Örebro rättighetscenter, på e-post: petra.elb@rattighetscenter.se