Psykisk ohälsa

FPS – Föreningen för psykiatriskt samarbete

FPS (Föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro Län) är en förening som stöttar anhöriga till personer med psykisk ohälsa och som engagerar sig för de funktionsnedsattas intressen. Genom att kontakta FPS anhörigkonsulent kan du som är anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa få personlig rådgivning, stödsamtal, guidning till rätt instans, information om sjukdomstillstånd och praktisk information kring vården och vilka rättigheter vårdtagare och anhöriga har. Ibland kan man som anhörig känna sig liten och vilsen inför den organisation som sjukvården utgör. FPS uppgift är att stå på den anhöriges sida och ge hjälp och stöd.

 • Telefon: 0703 20 48 14
 • E-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
 • Hemsida: Besök Hemsidan
 • Adress: Mellringestaden, Brukarhuset. Hus M, plan 2 Mellringevägen 120B 703 53 Örebro

Karlskoga kommun - Psykisk hälsa

Välkommen att ta del av Karlskoga kommuns stöd gällande psykisk hälsa

NSPH Örebro Län

NSPH Örebro Län:

Vad är NSPH?

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH finns på riksnivå och även lokalt för Örebro Län

Psykisk ohälsa kan ha många orsaker och yttra sig på olika sätt. I nätverket Nationell samverkan för psykisk ohälsa finns en sammanslutning av flera organisationer som på olika sätt arbetar till stöd för människor som upplever psykisk ohälsa.

Det kan handla om självskadebeteende, självmordstankar, psykisk funktionsnedsättning, tvångstankar, ätstörningar, missbruk eller att vara anhörig till någon som mår psykiskt dåligt. Hit kan du vända dig för stöd- och rådgivningssamtal kring familjesituation, intressanta föreläsningar, kontakt med myndigheter, privatekonomi, skuldsanering, juridiska rättigheter, personligt ombud, vårdsäkerhet m.m.

 

Kontakt:

Nätverkssamordnare NSPH Örebro Län

Anna Norrefalk, Nätverkssamordnare

e-post: bisamorebrolan@outlook.com

 

Personligt ombud

Hjälp till psykiskt funktionshindrade
Personligt ombud är ett kostnadsfritt och från myndigheterna fristående stöd för psykiskt funktionshindrade. Vi som arbetar som personligt ombud har tystnadsplikt.

Vem har rätt till personligt ombud?
Personer över 18 år i Degerfors och Karlskoga kommuner med omfattande psykiska funktionshinder som upplever att de inte får den hjälp de behöver.
Vi arbetar på uppdrag av den enskilde. Vi verkar för att varje individ ska få del av de insatser i form av stöd, service och vård som hon/han behöver och har rätt till. Våra insatser är att ge råd och stöd, hjälpa till i kontakt med olika myndigheter, se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till samt se till att samordning av insatser sker.
Våra insatser:

 • ge råd och stöd
 • hjälpa till i kontakt med olika myndigheter
 • se till att den enskilde får del av den vård och service hon/han önskar och har rätt till
 • se till att samordning av insatser sker.

Hur arbetar personligt ombud?
Du kontaktar oss själv eller med hjälp av någon annan och vi kommer överens om tid och plats för ett första möte. Vi träffas sedan för att lära känna varandra och upprätta en gemensam arbetsplan med dina önskemål i fokus. Efter det arbetar vi tillsammans för att uppnå dina önskemål. Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis söka vår hjälp igen med ett nytt uppdrag.

 • Telefon: 070-416 26 14, 070-416 22 27
 • E-post: personliga.ombud@karlskoga.se
 • Hemsida: Besök Hemsidan
 • Adress: Värmlandsvägen 6 C, 691 32 Karlskoga

Region Örebro län

Region Örebro län innefattar alla länets kommuner och kan kan ge hjälp lokalt.

Engagera dig och påverka

Det finns många ideella organisationer som på olika sätt arbetar för att hjälpa människor på olika sätt och som behöver fler volontärer. Det kan handla om att besöka någon som känner sig ensam, laga mat till den som inte har något att äta, bädda sängar till den som inte har någonstans att sova.

Det finns mötesplatser där människor kan träffas för att umgås. Där behövs fler som hjälper till att lyssna på den som inte har någon att prata med, att ordna med aktiviteter eller fika. Flera organisationer erbjuder specialiserad rådgivning t.ex. för den som blivit utsatt för brott, diskriminering, eller för våldsutsatta kvinnor. Dessa organisationer har utbildningar för sina volontärer för att säkerställa kvalitén på rådgivningen.

Är du intresserad av att hjälpa? Du kan själv välja i vilken form och omfattning du vill engagera dig! Tveka inte att höra av dig!

Vill du hjälpa?

Aktiviteter i Karlskoga/Degerfors

Om du är intresserad av att se vad föreningslivet har att erbjuda kan du kolla vad föreningarna som är ansluta till Möckelnföreningarna har att erbjuda.
Du hittar månadens event kalender här.

Eventkalender