Hela Människan

Hela människan erbjuder stöd till människor som på grund av missbruk lever i en utsatt situation. En sådan situation kan kräva särskilda kontakter och ärenden till myndigheter. Hela människan erbjuder ledsagning vid besök, till exempel till missbruksenheten, läkare, psykiatrin och polisen.

  • Telefon: 0586-382 12
  • E-post: info.karlskoga@helamanniskan.se
  • Hemsida: Besök Hemsidan
  • Adress: Värmlandsvägen 27A, Karlskoga