Svenska kyrkan, Karlskoga församling

Karlskoga församling erbjuder flera mötesplatser. Österledskyrkan, Söderkyrkan och Församlingshemmet 39:an. I Österledskyrkan finns ungdomsverksamhet och öppen förskola. I församlingshemmet 39:an finns ett café .

  • Telefon: 0586-688 00
  • E-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se
  • Hemsida: Besök Hemsidan
  • Adress: Kungsvägen 39, 69131 Karlskoga