Föreningsliv

Föreningar är viktiga mötesplatser för många människor. I Karlskoga och Degerfors finns ett rikt föreningsliv med verksamheter inom många olika områden. Det finns föreningar för idrott, kultur och fritidssysslor. Det finns också religiösa och politiska föreningar! På Möckelnföreningarnas hemsida och på Karlskoga och Degerfors kommuners hemsidor finns mer information om vilka föreningar som finns och hur du kan komma i kontakt med dem.

Möckelnföreningarna
Karlskoga kommun
Degerfors kommun