Svenska kyrkan, Karlskoga församling

Karlskoga församling erbjuder samtalsstöd. Du kan vända dig till kyrkan med små eller stora frågor.

Samtal med präst eller diakon, familjerådgivning eller stöd i sorg när någon nära har dött. Din församling hjälper dig.

  • Telefon: 0586-688 00
  • E-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se
  • Hemsida: Besök Hemsidan
  • Adress: Kungsvägen 39, 69131 Karlskoga