Anhöriga

Karlskoga kommun - Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående gör en betydelsefull insats. Ibland kanske du själv har behov av att släppa ansvaret en period.

Kommunen ger stöd och service till den som behöver det. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Karlskoga kommun - Stöd till barn och unga

Rymden är en stödverksamhet för barn och tonåringar som har föräldrar eller andra i deras närhet som dricker för mycket alkohol och/eller är beroende av droger.

Karlskoga Kommun - Stöd till familjen

Satelliten arbetar med förebyggande socialt arbete för barn och ungdomar. Kontakten med Satelliten är frivillig, kostnadsfri och du blir inte registrerad någonstans. Du kan vara anonym och alla som arbetar på Satelliten har tystnadsplikt.

Karlskoga kommun - Stöd till småbarnsfamiljer

Ett nyfött barn kan vara svårt att trösta, vill inte sova eller är besvärligt att mata. Som nybliven förälder kan man känna sig osäker och ledsen – ibland utan att förstå varför. Gryningen är en dagverksamhet för späd- och småbarnsfamiljer med barn mellan noll och sex år.

Polisen - Tips om brott

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott?

Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter I ett brottsmönster.

Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS)

Information till dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa

Efter en omfattande utredning av anhörigas behov samt en genomlysning av Psykiatrins verksamhet inom Region Örebro län togs 2007 ett politiskt beslut om att tillsätta en anhörigkonsulent. Utredningen visade att anställda inom Psykiatrin vittnade om stora behov av anhörigstöd för att den anhörige ska orka finnas vid patientens sida under vård och rehabilitering. Studien av anhöriga visade att de behöver en bättre kommunikation med den psykiatriska vården. För att känna tilltro har de behov av information om diagnoser och riktlinjer. Man kom också fram till att de anhöriga har stort behov av individuellt samtalsstöd hos FPS anhörigförening istället för inom den psykiatriska vården, där deras närstående fick vård.

Birgitta Gunnarsson arbetar mest med individuellt anhörigstöd men möter även par och familjer för stöd och rådgivning i anhörigfrågor. Birgitta har också arbetat fram en anhörigutbildning som ges på de fyra Allmänpsykiatriska Öppenvårdsmottagningarna inom regionen (Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg). Utbildningen fokuserar på anhörigperspektivet och har fått namnet ”Var varsam mot dig själv”.

Man behöver inte remitteras till anhörigstöd utan kan själv ansöka om rådgivning- och hjälpsamtal. Se kontaktuppgifter till Birgitta nedan.

Ring eller skicka ett mejl där du anger namn, bostadskommun, kontaktuppgifter samt en mycket kort beskrivning av på vilket sätt du är anhörig. 

Information till dig som är anställd och möter anhöriga i ditt yrke

Du som är anställd och möter anhöriga i din profession inom Område Psykiatri, Första Linjens Psykiatri eller någon av länskommunernas Socialpsykiatri kan ta kontakt med Birgitta eller hänvisa anhöriga att boka tid för stödsamtal eller gruppstöd. 

  • Telefon: 070-320 48 14
  • E-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
  • Hemsida: Besök Hemsidan

Engagera dig och påverka

Det finns många ideella organisationer som på olika sätt arbetar för att hjälpa människor på olika sätt och som behöver fler volontärer. Det kan handla om att besöka någon som känner sig ensam, laga mat till den som inte har något att äta, bädda sängar till den som inte har någonstans att sova.

Det finns mötesplatser där människor kan träffas för att umgås. Där behövs fler som hjälper till att lyssna på den som inte har någon att prata med, att ordna med aktiviteter eller fika. Flera organisationer erbjuder specialiserad rådgivning t.ex. för den som blivit utsatt för brott, diskriminering, eller för våldsutsatta kvinnor. Dessa organisationer har utbildningar för sina volontärer för att säkerställa kvalitén på rådgivningen.

Är du intresserad av att hjälpa? Du kan själv välja i vilken form och omfattning du vill engagera dig! Tveka inte att höra av dig!

Vill du hjälpa?

Aktiviteter i Karlskoga/Degerfors

Om du är intresserad av att se vad föreningslivet har att erbjuda kan du kolla vad föreningarna som är ansluta till Möckelnföreningarna har att erbjuda.
Du hittar månadens event kalender här.

Eventkalender