Engagera din förening

Nätverket Lisa består av idéburna organisationer med social verksamhet som är verksamma i Karlskoga/Degerfors. Är du engagerad i, eller känner till, en förening som du tycker bör finnas med på denna hemsida är du välkommen att höra av dig!

Idéburna organisationer med social inriktning verksamma i Karlskoga/Degerfors är välkomna att finnas med information på hemsidan. Krav är att organisationen driver social verksamhet, drivs demokratiskt samt har stadgar och organisationsnummer.  Möckelnföreningarna förbehåller sig rätten att avgöra om organisationen uppfyller kraven samt att avgöra vad, och vilken information, som får publiceras.

Kontakt

Sofia Tungfelt
Verksamhetsledare / Verksamhetsutvecklare
070-3800715
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Mer om Lisa