Om LISA

Vår historia

LISA-nätverket bildades som en effekt av flyktingvågen 2015. Många föreningar kände ett behov att lära känna andra organisationer för att kunna hjälpa fler. Kommunen och regionen blev, och är fortfarande, väldigt viktiga lagspelare i nätverket eftersom vi blir starkare när vi lägger ihop våra resurser tillsammans.

En person som bor i vårt område ska kunna få hjälp, oavsett om hjälpen finns i en ideell förening, på vårdcentralen eller hos kommunen. Genom LISA-nätverket skapas en gemenskap för alla som arbetar med att socialt hjälpa våra invånare, vilket ger en bättre väg till stöd för den som behöver det.

LISA-nätverket finns av två anledningar:

  1. Förbättra samarbetet mellan ideella föreningar och kommunen/regionens verksamheter som arbetar med att stötta Karlskogabor med olika sociala utmaningar. Det kan handla om psykisk ohälsa, våld i nära relationer, ekonomisk utsatthet, hemlöshet, anhörigstöd och så vidare.
  2. Förenkla för Karlskogabor att hitta rätt lokal, ideell organisation för stöd, alltså vilken organisation du skulle kunna få hjälp av gällande just din situation.

Vårt mål

LISA – Lokalt Innovativt Socialt Arbete för att du ska hitta rätt stöd

Enklare att hitta rätt verksamhet

Det kan vara svårt att veta var man ska vända sig, oavsett om man söker stöd eller arbetar med att ge stöd. Genom LISA blir det enklare både för invånare och yrkesverksamma att hitta rätt socialt stöd.

Samlad kompetens

Enligt vår logik när det gäller samverkan är 1+1=3. En variation av kompetens och erfarenhet kommer på bättre lösningar. Det kan vara extra viktigt nu med mindre resurser, men ofta komplexa ärenden.

LISA-nätverket

Med 5 nätverksträffar per termin får verksamheter, som arbetar med sociala frågar, en chans att berätta om vad de gör eller står inför samtidigt som de kan ta del av vad andra gör på området. Förhoppningsvis förbättrar en ökad kännedom mellan verksamheterna också arbetat för dig som söker hjälp.

Gemenskap

Med ett tufft ekonomiskt läge både i verksamheter och för våra invånare, en hög arbetsbelastning och Karlskoga/Degerforsbor i olika typer av utsatta situationer kan det kännas ensamt. Genom LISA kan kollegor träffas - oavsett vilken verksamhet eller sektor de tillhör. Det stärker förhoppningsvis arbetet vi gör för dig som söker hjälp.

Möt våra verksamheter

Våra verksamheter utgörs av ideella föreningar, Karlskoga kommun samt
Region Örebro län. 

Vill du samverka?

Rulla till toppen