Bli volontär

Ibland kan människor hamna i en situation där de står utan bostad. Orsakerna kan vara flera. Missbruk, våld och ekonomiska svårigheter är vanliga orsaker. I Karlskoga/Degerfors finns organisationer som kan erbjuda tillfälliga boenden.

Rulla till toppen