Att ta hjälp

Alla behöver hjälp ibland

Vissa hamnar i en utmanande situation i livet, andra oroar sig och funderar över hur något ska bli. Ibland är det en familjemedlem eller närstående som är drabbad. Oavsett kan du få hjälp att må bättre.

Vad hittar du för stöd här?

Är du förälder eller anhörig?

Har någon i din närhet en psykisk funktionsnedsättning?

Alla har vi en funktionsförmåga, samtidigt är den olika för olika personer. Oavsett en persons funktionsförmåga har alla rätt att behandlas lika. Önskar du mer information eller vill vara med och påverka så att samhället blir bättre för människor som funkar olika, kan du kontakta FUB Karlskoga-Degerfors. FUB är en förening som arbetar för att människor med en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. I föreningen finns medlemmar med olika erfarenhet, med egen intellektuell funktionsnedsättning, är anhöriga eller arbetar inom området.

Om ditt barn eller någon du känner tar droger

Tror du eller vet du att någon i din närhet har problem med droger? Ta din oro på allvar även du inte vet säkert hur stora problemen är. Det viktigaste är att börja prata om problemen. Det finns bra hjälp för den som riskerar att få eller har ett pågående missbruk. Du kan också få stöd om det är jobbigt för dig. Du kan ta kontakt med Föräldrar Mot Narkotika, FMN för att få stöd och råd. Föreningen ger både enskilda samtal och håller självhjälpsgrupper.

När någon annan mår psykiskt dåligt

Även du kan påverkas på olika sätt om någon i din närhet mår dåligt. Det kan vara jobbigt och svårt. De flesta av oss mår psykiskt dåligt ibland. Det kan bli bättre snabbt och ibland kan det ta längre tid. Vissa har en psykisk sjukdom eller en funktionsvariation. Personer påverkas på olika sätt när de mår psykiskt dåligt. Det kan vara jobbigt när någon du tycker om mår dåligt. Det är vitkigt att du gör saker du mår bra av och att du kan få stöd av andra. Är du anhörig till någon som mår psykiskt dåligt kan du få stöd hos Föreningen för Psykiatriskt Samarbete, FPS.

Stöd i olika situationer i livet

För olika åldrar och olika livssituationer

Karlskoga församling finns genom olika situationer i livet. Kanske är du förälder och söker gemenskap för dig och ditt barn, har ekonomiska svårigheter, vill språkträna eller behöver samtalsstöd? Karlskoga församling kan ge dig stöd på olika sätt och under olika tider i livet.

Råd i svåra stunder

Stadsmissionens Råd och Stöd vänder sig till dig som lever i en svår livssituation som du vill förändra utan att vet hur. Vägledningen kan t.ex. handla om sysselsättning, försörjning, hälsa eller boendefrågor. De kan även ge stöd i kontakt med myndigheter. Stödet utformas utifrån vad du önskar hjälp med och tillsammans görs en plan.

Är du senior?

Är du äldre och söker gemenskap eller stöd?

Att känna sig ensam är jobbigt och att bryta en ofrivillig ensamhet kan kännas ännu svårare. Kontaktservice finns för dig som är äldre eller har en funktionsvariation och upplever dig ensam. Du kan till exempel få sällskap på en promenad, en pratstund, hjälp till mindre inköp och så vidare. Har du en funktionsvariation och är över 18 år kan Kontaktservice även hjälpa till med ledsagning till exemplevis teatern, tandläkar- eller läkarbesök, idrottsevenmang med mera.

Stöd om du har en funktionsvariation

Vi funkar olika

Vissa funktionsvariationer syns utanpå för de påverkar kroppen. Andra syns inte utanpå och kan handla om hur du tänker, hur lätt eller svårt du har för att koncentrera dig, hur snabbt du lär dig saker eller hur du fungerar med andra människor. Ibland pratar vi om funktionshinder. Det är vad som händer när omgivningen inte är anpassad efter hur någon funkar. Det kan vara svårt att få den hjälp du behöver. Om du upplever det så kan du kontakta Personligt ombud. Personligt ombud kan ge dig stöd och råd, hjälpa dig med myndighetskontakter och se till att du får den vård och service som du har rätt till.

Har du en funktionsvariation?

Vill du träffa andra med liknande erfarenheter som dina? Då kan du kontakta FUB Karlskoga-Degerfors. FUB är en förening som arbetar för att människor med en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. De ordnar aktiviteter och grupper där du kan få göra din röst hörd, lära känna andra med en intellektuell funktionsnedsättning och ha roligt.

Stöd om du har frågor om våld eller kränkningar

Har du blivit utsatt för brott?

Det står i lagen vad som är ett brott. Till exempel kan det vara om någon slår, hotar eller stjäl något från dig. Om du känner personen som begått brottet eller inte, spelar ingen roll för det är oavsett ett fel enligt lag. Det är jobbigt att att utsättas för ett brott och det kan komma starka känslor efteråt. Helt plötsligt behöver du också tänka på polisanmälan, vittnesmål och försäkring. För att få praktiskt och medmänskligt stöd kan du kontakta Brottsofferjouren. De kan även ge vägledning under rättsprocessen och du kan vara anonym när du ringer till dem. Att få stöd av Brottsofferjouren är helt kostnadsfritt.

Våld och kränkningar

Våld kan finnas i alla relationer. Det börjar oftast inte med en gång, istället brukar det komma gradvis. Personen kan även växla mellan att vara omtänksam och glad, till arg och kritisk. Om du lever med våld och förtryck i en nära relation har du rätt att få hjälp. Kanske funderar du på hur du ska kunna ta dig ur relationen eller vad som kan hända om du lämnar relationen. Det är alltid den som utsätter någon för våld som bär ansvaret, aldrig den som blir utsatt. Alla kan utsättas för våld. Det finns hjälp och stöd för att du ska må bättra och kunna förändra din situation. Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga Degerfors arbetar mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. De driver ett skyddat boende och har även öppen stödverksamhet.

Rättigheter och lagar

Diskriminering

Att bli behandlad på ett sämre vis på grund av ens kön eller hudfärg kallas för diskriminering. Det är förbjudet enlig lag att diskriminera någon. Om du utsatts för diskriminering kan det göra dig arg och ledsen. Det är aldrig ditt fel om du blir diskriminerad och det finns stöd att få. Örebro rättighetscenter arbetar för människors lika rättigheter och mot diskriminering. Du kan kostnadsfritt få juridisk rådgivning, stöd och information. De har tystnadsplikt och kan även hjälpa till att anmäla till diskrimineringsombudsmannen.

Tystnadslöfte

Många som arbetar eller är volontärer i ideella organisationer som arbetar med sociala ändamål anger ett tystnadslöfte. Det betyder att de inte pratar om personer som de möter i verksamheten med andra utanför verksamheten. Det betyder också att om de som arbetar eller är volontärer pratar om en person, gör dem det på ett sätt så att ingen annan förstår vem det är. Eftersom organisationerna i LISA-nätverket inte tillhör myndigheter har man inte tystnadsplikt, men ett tystnadslöfte tas ofta lika allvarligt som tystnadsplikt.

Rulla till toppen