Välkommen på digital LISA-träff: Hur motiverar vi ideella?

Hösten är på väg och våra verksamheter är förhoppningsvis igång på olika sätt. Pandemin har på olika vis satt en del käppar i hjulet gällande volontärer och ideellas möjligheter och vilja att engagera sig. Det råder stort behov av volontärer i många organisationer. Frågan är vad kan vi göra för att skapa förutsättningar för engagemang och motivera ideella? På denna träff pratar vi om hur vi på olika sätt gör och tipsar varandra.

När? Måndag 20:e september kl.16:30-18:00

Var? Digitalt möte via Teams, klicka HÄR för att ansluta.

Hur? Som deltagare får du gärna under några minuter presentera er verksamhet och gärna nämna något om:

  • Hur arbetar ni med era ideella?
  • Vad tror du är framgångsnyckeln för att motivera ideella att fortsätta sitt engagemang?

Vi hoppas att DU vill komma och delge oss dina tankar och erfarenhet.

Anmäl ert deltagande till e-post till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Varmt välkomna!

Möckelnföreningarna