Stöd- och kamratgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Du är inte ensam! -Välkommen i gänget oavsett vart du bor!
Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) är anhörigföreningen som är verksam i hela Örebro län. Vi stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa

FPS erbjuder gemenskap i Stödgrupp 6 torsdagsträffar, tid 17:30 -19:30
Start torsdagen den 9 september 2021 i Mellringe, Örebro
(obs begränsat antal platser) Vi använder en stor lokal och är noga med att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning av Covid 19!

Vi som deltar är bosatta i någon av Örebro läns 12 kommuner och befinner oss i någorlunda liknande situation. Dvs. att du är förälder, syskon, vuxet barn eller kanske en nära vän till en person som lever med psykisk ohälsa och är i behov av din omsorg.
Det spelar ingen roll i vilken länskommun du är bosatt -du är välkommen till gruppen i Örebro oavsett.

Vi brukar bli som en kamratgrupp som stödjer varandra genom att utbyta erfarenheter i tystnadslöfte, lyssna på varandra, ventilera svårigheter, stress och sårbarhet och hitta verktyg och se möjligheter i en trygg och tillåtande gemenskap. Kanske hittar du vänner för livet!
Kom precis så som du är!

Träffarna leds av ledare som har lång erfarenhet i föreningens stödjande verksamhet.

Kostnad, totalt för alla sex gånger: 200 kr inkl fika och medlemskap i FPS för 2021
För dig som redan är medlem i FPS är kostnaden totalt 100 kr inkl fika

Lokal: Brukarhuset i Mellringe, Mellringevägen 120 B

För information och intresseanmälan, välkommen att höra av dig till
Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarsson tel 070-320 48 14
e-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

Vill du veta mer om FPS och våra aktiviteter; besök oss på FB: @orebrofps eller www.psykiatrisktsamarbete.se

Den här stöd och kamratgruppen hålls i samverkan mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län och Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län

Länk till annons