Står du nära någon som mår dåligt?

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS) är anhörigföreningen som är verksam i hela Örebro län och stödjer anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
Vi erbjuder nu en Samtalsgrupp med fokus på Dig och Återhämtningsguiden (Läs mera nedan).

Vi som deltar är bosatta i någon av Örebro läns 12 kommuner och befinner oss i någorlunda liknande situation. Dvs. att du är förälder, syskon, vuxet barn eller kanske en nära vän till en person som lever med psykisk ohälsa och är i behov av din omsorg.
Det spelar ingen roll i vilken länskommun du är bosatt -du är välkommen till gruppen i Örebro oavsett.

Start onsdagen den 8 september 2021
Brukarhuset, Mellringe, Örebro
Fem träffar, tid 17:00 – ca19:30
Kostnad totalt 200 kr inkl. fika
(obs begränsat antal platser) Vi använder en stor lokal och är noga med att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning av Covid 19!

Återhämtningsguiden är ett Arvfonsprojekt med skriftligt material som är skrivet av Jessica Andersson och Conny Allaskog och bygger på en framtagningsprocess bestående av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga, professionella, forskare med flera. Just det här materialet är framtaget för dig som är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa.
Vi får vid fem träffar ta del av andra anhörigas berättelser, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.
För information och intresseanmälan, välkommen att höra av dig till Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarsson, tel 070-320 48 14
e-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

 

Länk till annons