Anhörigutbildningen Var Varsam mot dig själv

Inbjudan till dig som är bosatt i Laxå, Degerfors, Karlskoga m.o
Anhörigutbildningen– Var varsam mot dig själv!

Stödjer du en närstående med psykisk ohälsa?
Då kan du som anhörig behöva stöd i att förebygga stress och få tips på en del hållbara vardagsstrategier
Välkommen med din intresseanmälan att delta i anhörigutbildningen Var Var-sam mot dig själv.

Med fokus på dig som anhörig
lär vi oss om stress och sårbarhet, egna och andras känslor. Vi hittar idéer och strategier för att kunna vara mer varsam med sig själv.

Sex tillfällen under våren 2022
torsdag 7 april
torsdag 21 april
torsdag 28 april
torsdag 5 maj
torsdag 12 maj
torsdag 19 maj

Tid: 17.00- ca 20:00
Plats: Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning,
Region Örebro län Karslkoga, Lasarettsvägen 1,
Solbacken Entre L
Avgift: kostnadsfritt, inkl. material och fika

Målgrupp: Du som är anhörig/stödjer en närstående
med psykisk ohälsa.
Vi vänder oss till dig som bor
i västra länsdelen (Laxå, Degerfors, Karlskoga)
Anmälan senast: 27 mars 2022
OBS. Begränsat antal platser

Covidanpassning
Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minska
smittspridning av Covid-19.
Begränsat antal deltagare.
Tillsammans hjälps vi åt med ansvaret
att minimera smittorisk och att mötas på ett så säkert sätt som möjligt
Föreningen för Psykiatriskt Samar-bete (FPS) i samverkan med Område Psykiatri, Region Örebro län

 

Anmälan till:
solveig.engstrom
-pedersen@regionorebrolan.se
Tel: 0586-669 10
Handledare:
Birgitta Gunnarsson, anhörigkonsulent FPS,
anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se