Välkommen på digital träff med tema: Hur når vi ut i en digital tid?

I pandemins fotspår händer mycket och många söker stöd, hjälp och aktiviteter på olika sätt. På denna träff vill vi höra hur er organisation tänker kring hur vi kan hjälpa människor att hitta till era verksamheter.

När? Torsdag 8:e april kl.16:30-18:00

Var? Digitalt möte via Teams, klicka HÄR för att ansluta.

Hur? Vi har två punkter denna träff:
1. Som deltagare får du gärna under några minuter presentera er verksamhet och gärna nämna något om:

  • Möter ni digitaliseringens utmaningar?
  • Om ja, på vilket sätt ni möter utmaningen samt vilka eventuella hinder och möjligheter ni ser i att nå ut i digitala tider?

2. Vi har i LISA-nätverket denna digitala portal www.mockeln-lisa.se  där vi samlat information om nätverkets aktörer och tjänster. Vi vill gärna föra en dialog med er hur den kan optimeras och användas på ett ännu bättre sätt än idag.

Vi hoppas att DU vill komma och delge oss dina tankar och erfarenhet. Vi kan göra något riktigt bra tillsammans om vi tänker nytt och brett!

Anmäl ert deltagande till e-post till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Vi hade gärna velat bjuda in er fysiskt på fika men det får vi sikta på längre fram.

 

Varmt välkomna!

Möckelnföreningarna