Tillsammans mot våld, trakasserier och diskriminering

Många organisationer arbetar med dessa frågor idag. Hur kan vi ha nytta av bättre samarbete? Kan hälso- och sjukvården samverka med ideella aktörer på ett bättre sätt än idag? Har du tankar/idéer om hur det skulle kunna gå till?

Välkommen på en digital träff för att prata om detta.

När? Tisdag 19:e januari kl.16:30-18:00

Var? Digitalt möte via Teams

Hur? Alla deltagare presenterar under två minuter sin verksamhet och på vilket sätt man möter personer som kommer/kommit i kontakt med våld, trakasserier och/eller diskriminering. Presentationen får gärna innehålla följande punkter:

    • På vilket sätt är ert arbete uppbyggt i dagsläget?
    • Vem är er verksamhet till för?
    • Vad skulle ni kunna göra med bättre förutsättningar?
    • Vad ser ni inte fungerar runt dessa frågor idag?

Tanken med presentationerna är att vi ska dela med oss vad vi kan och vad vi behöver hjälp med. Alla typer av organisationer är välkomna.

Vi hoppas att DU vill komma och delge oss dina tankar och erfarenhet. Vi kan göra något riktigt bra tillsammans om vi tänker nytt och brett!

Anmäl ert deltagande till e-post till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Om ni gör en presentation, använd gärna powerpoint (1-3 bilder), skicka den till ovanstående e-post så förbereder vi ett bildspel till presentationerna.

Vi hade gärna velat bjuda in er fysiskt på fika men det får vi sikta på längre fram.

 

Varmt välkomna!

Möckelnföreningarna