MR@ABF Stop! Min kropp

Som en del av MR@ABF föreläsningsserien som Örebro Rättighetscenter och ABF Örebro län har är det dags för fokus barnrätt under 2020. Välkomna till vårens uppstart som är en föreläsning av Rädda Barnen.

De flesta av oss är vana att prata med barn om normer, värderingar och rätt eller fel. Vi är oftast bra på att förklara att de inte får slåss, inte ta andras saker eller säga fula ord. Men det finns vissa områden som är svåra att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar.

När? 26 mars 18.30

Var? ABF Örebro Län, Fredsgatan 18

Jenny Salomonsson, socionom, från Rädda Barnen ger tips och råd kring hur man som vuxen kan prata med barn om kroppen, om sexualitet och var gränserna går.