Första hjälpen till psykisk hälsa. 1-2 april

1-2 april, 8.30–17.00
Plats: C-salen, Folkets hus, Degerfors
Målgrupp: Du som i din profession möter ungdomar 12-20 år.

Syfte med utbildningen är att ge dig kunskaper om psykisk hälsa, att se symtom, bemöta psykisk ohälsa samt rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Denna utbildning ger en god överblick av förekomsten av psykisk ohälsa i Sverige. Vi går även igenom hur du känner igen och kan ingripa vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker och akuta psykostillstånd. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

  • Utbildningen är kostnadsfri
  • För- och eftermiddagsfika ingår
  • Full närvaro båda dagarna är ett krav

Detta är ett av flera utbildningstillfällen.

Sista anmälningsdag är 28 februari.

Platserna fördelas utifrån olika verksamheter i Västra länsdelen.

Välkommen med din anmälan!

*Utbildningen är i enlighet med den evidensbaserade metoden MHFA som i Sverige är kopplat till NASP/KI.

Kontakt:
Ida Varg ida.varg@karlskoga.se 0586-62213

Kursledare:
Birgitta Nässlander Birgitta.nasslander@karlskoga.se
Linda Björnberg Linda.bjornberg@regionorebrolan.se

Anmäl ditt intresse här!
https://www.esmaker.net/nx2/s