Välkommen att boka stödsamtal

Hej, hur har du det ?
Bor du i Karlskoga/Degerfors med omnejd och lever med- eller nära någon som mår psykiskt dåligt?
Hjälper du en person som betyder mycket för dig, som behöver ditt stöd för att få hela – eller delar av vardagen att fungera?
Någon med betydande psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk diagnos?

Oavsett om du är den här närstående personens förälder, sambo, syskon, barn eller en nära vän, så tänker vi att du kanske behöver lite stöttning och vägledning för egen del …

Nu har du möjlighet att boka stödsamtal hos Anhörigkonsulent från föreningen för Psykiatriskt Samarbete
som är på plats hos Allmänpsykiatrisk Öppenvård Lasarettsvägen 1, Karlskoga, Entre L
ett antal tisdagar under våren: den 11 februari och den 7 april och den 26 maj
OBS. endast tider efter tidsbokning; Skicka e-post till: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
Vid tidsbokning ange namn, bostadskommun, kontaktuppgifter samt kort beskrivning om varför du söker anhörigstöd.
Anhörigstödet är kostnadsfritt och ett samarbete mellan Psykiatrin, Region Örebro län och Föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro län (FPS) för att öka tillgängligheten när det gäller anhörigstöd