Inbjudan till dig som är bosatt i Laxå, Degerfors eller Karlskoga kommun

Region Örebro län i samarbete med Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län

Stödjer du en närstående med psykisk ohälsa?

Då kan du som anhörig behöva stöd i att förebygga stress och få tips på en del hållbara vardagsstrategier

Sex tillfällen under våren 2020

Den 6 februari startar vi vårens anhörigutbildning i västra länsdelen. Vi träffas en kväll i veckan under totalt sex tillfällen i Karlskoga. Handledare är Anhörigkonsulent Birgitta Gunnarson

Med fokus på dig som anhörig

lär vi oss om stress och sårbarhet, egna och andras känslor. Vi hittar idéer och strategier för att kunna vara mer varsam med sig själv.

Samverkan Datum:

  • torsdag 6 februari
  • torsdag 13 februari
  • torsdag 27 februari
  • torsdag 5 mars
  • torsdag 12 mars
  • torsdag 19 mars

Tid: 17.00- ca19.30

Plats: Allmänpsykiatrisk Öppenvård Karlskoga, Region Örebro Län, Lasarettsvägen 1 Karlskoga Entré L

Avgift: kostnadsfritt, inkl. material och fika

Målgrupp: Du som är anhörig och stödjer en närstående med psykisk ohälsa. Vi vänder oss till dig som bor i västra länsdelen (Laxå, Degerfors, Karlskoga)

Anmälan senast: 27 januari Begränsat antal platser

Anmälan till: eva-britt.ahlberg-eriksson@regionorebrolan.se eller på telefon: 0586-669 10

Kontaktperson för information:

Birgitta Gunnarsson, Anhörigkonsulent FPS, anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se