Inbjudan: Kunskapsdag om spel om pengar, datorspelande och spelproblem

Den 11 december får du som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling möjlighet att lära dig mer om spel om pengar, datorspelande och spelproblem.

Länsstyrelsen i Örebro bjuder tillsammans med Region Örebro län in till en kunskapsdag. Konferensen är ett led i de lagändringar som gjordes 1 januari 2018 då kommuner och Regioner fick ett tydligare uppdrag att förebygga spelproblem samt erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Samtidigt är behovet av kunskap stort. Dagen kommer även att beröra datorspelande, gaming disorder bland barn och unga.

Konferensen ska bidra till kunskap om hur ni lokalt kan planera och arbeta för att förebygga, uppmärksamma samt ge stöd och vård i spelfrågan. Vi får svar på frågor som:

• Hur ser lagstiftningen ut?
• Hur vanligt är det med spelproblematik i samhället?
• Vad innebär problem med spel om pengar/datorspel och hur upptäcker vi problemspelande?
• Hur kan vi arbeta förebyggande riktat mot barn och unga i en kommun och på en arbetsplats?
• Vad säger yrkesverksamma, hur väl rustade är föräldrar, skola, sjukvård för att behandla och arbeta förebyggande?
• Hur ska socialtjänsten och hälso- och sjukvården ge stöd och hjälp?
• Hur ser arbetet med behandling ut i Örebro län och vilket kunskapsstöd finns?

Målgrupp: Du som arbetar med prevention eller som möter personer med spelberoendeproblematik eller som riskerar att få spelproblem. Du är förtroendevald, chef och verksamhetsnära inom region, kommun eller idéburen sektor.

Anmälan: Görs på Länsstyrelsens webbplats, senast 27 november. I samband med inbjudan uppger du vilket fokusspår du vill delta på. Anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega. Vid uteblivet deltagande tas en avgift om 350 kronor ut.

Kontakt: Josefin Sejnelid, josefin.sejnelid@lansstyrelsen.se 

Vänliga hälsningar,

_____________________________________________

Josefin Sejnelid                              Länsstyrelsen Örebro län              josefin.sejnelid@lansstyrelsen.se

Marie Cesares Olsson                   Region Örebro län                        marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se