Studiecirkel HBTQI

Örebro Rättighetscenter i samarbete med ABF Örebro län bjuder in till en kunskapshöjande och interaktiv studiecirkel kring temat HBTQI.

Vad är kön, egentligen?

Vad är sexuell läggning, egentligen?

Hur hör kön och sexuell läggning ihop enligt samhällets normsystem trots att de egentligen är helt skilda?

Under studiecirkeln belyses olika identiteter som faller under begreppet HBTQI. Vi undersöker hur normer generellt, och hetero-och cis-normer i synnerhet, hör ihop med diskriminering av HBTQI-personer.

Vi undersöker också hur språk och ordval formar vår världsbild och bidrar till, samt hindrar att, alla människor blir inkluderade i samhället.

Cirkelledare är Stina Odlingson, utbildningsansvarig på Örebro Rättighetscenter. Hon har varit aktiv i arbetet för de mänskliga rättigheterna i över 10 år och i sin aktivism haft extra fokus på HBTQ-rättigheter. Hon har dessutom skrivit sin kandidatuppsats i retorik kring de kluster av ordval som svenska vs. ryska medier använder för att framställa hbt-samhället.

När? Tisdagar klockan 17.30-18.50, 4 träffar, med start 17 septemeber
Var? Karlskoga bibliotek
Kostnad? Studiecirkeln är kostnadsfri
Behov av särskilda anpassningar? Uppge detta i anmälan

Anmälan görs endast via denna länk:
https://www.abf.se/arrangemang/orebro-lan/orebro/samhalle-politik-fackligt2/hbtqi—samhallsnormer-diskriminering-och-sprak/anmalan/