Brukarstyrda inläggningar – nyhet när psykiatrin återöppnar heldygnsvården i Karlskoga

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2018 09:15 CET

Den 1 mars återöppnar psykiatrin i Region Örebro län den psykiatriska heldygnsvården i Karlskoga, efter en tid med verksamhet under dag och kvällstid. Ett nytt arbetssätt införs med brukarstyrda inläggningar; en vårdform där patienter snabbt kan få ett extra stöd vid behov.

-Vi jobbar fortfarande med förberedelserna inför återöppningen, det är en hel del som ska förberedas men vi känner en stor glädje över att återgå till heldygnsvård igen. Det är också efterlängtat av många då det tidvis är hög efterfrågan på vårdplatser, berättar Gisela Åker, enhetschef på avdelningen i Karlskoga.

Fokus på brukardelaktighet och utveckling

-I samband med att vi återgår till att bedriva heldygnsvård startar vi också upp några nya utvecklingsprojekt. Under våren inför vi ett för oss nytt arbetssätt med brukarstyrda inläggningar på två av våra tolv vårdplatser. Det är en spännande och positiv utveckling som också har varit efterfrågad. Brukarstyrda inläggningar är en vårdform som ger ett ökat stöd för patienter som på ett enkelt sätt själva kan initiera behovet av en inläggning i ett tidigt skede. På så sätt kan man undvika att ett mer akut läge uppstår.

-Vi har även startat upp ett arbete där vi jobbar med att utveckla innehållet i den psykiatriska heldygnsvården. Liknande arbete har sedan tidigare påbörjats på en av psykiatrins avdelningar i Örebro, berättar Gisela.

Kontakt

Caroline Johansson, verksamhetschef psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Region Örebro län, tel: 019-602 56 30, e-post: caroline.johansson2@regionorebrolan.se

Karin Haster, områdeschef Område psykiatri, Region Örebro län, tel: 019-602 70 22, e-post:

karin.haster@regionorebrolan.se