Välkomna till Samverkansdag med fokus på anhöriga

Målgrupp för Samverkansdagen är länskommunernas socialpsykiatri, Psykiatrin, andra inom kommunerna och Regionen som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa och/eller deras anhöriga.

Samverkansdagen den 25 januari inleds av Ingmar Ångman, Välfärd och folkhälsa, och Monica Winnberg-Buhr, (H)järnkollsambassadör. De presenterar den nya överenskommelsen mellan Region Örebro län, kommunerna i Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Elisabet Norlinder, (H)järnkollsambassadör, berättar om sina och dotterns erfarenheter av samarbete i möten med olika myndigheter, hälso- och sjukvården, kommunens socialtjänst och andra inrättningar. Kunskap om gällande lagstiftning, förordningar och riktlinjer har varit till både nytta och förtret.

Birgitta Gunnarson, FPS, berättar om sitt arbete som anhörigkonsulent för psykisk hälsa i Örebro län. Anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa upplever att de förväntas stödja sina närstående, ibland på bekostnad av sin egen psykiska hälsa eftersom de inte rutinmässigt erbjuds stöd för egen del. Hur kan vi stödja anhöriga för att underlätta deras situation?

Karin Haster, områdeschef psykiatrin, avslutar dagen med att prata om samverkan ur ett patientperspektiv och anhörigas roll i vårdprocessen.

Välkommen

hälsar Utbildningsgruppen psykisk hälsa och missbruksvård

Datum: 25 januari 2019

Tid: 08.30 – 13.00.

Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro.

Lokal Sulan.

Avgift: 300 kr inkl fika och lunch

Målgrupp: Kommunernas socialpsykiatri, Psykiatrin, andra inom kommunerna och Regionen som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa eller deras anhöriga.

Anmälan senast: 15 januari 2019

Anmälan görs på: www.regionorebrolan.se/kurser under Välfärd och folkhälsa. Anmälan är bindande efter den 15 januari men kan överlåtas till annan på arbetsplatsen.

Kontakt: Frågor angående konferensen besvaras av Örjan Andersson: orjan.andersson@regionorebrolan.se eller 019-602 70 51 .

Frågor angående anmälan besvaras av Ann-Louise Gustafsson, 019-602 63 19.