”Psykisk livräddning”

Föreläsning av Johan Bonander i Karlskoga kyrka
måndag 5 nov kl. 19:00

Risk/skyddsfaktorer, myter och bemötande
kring självmordsnära personer, suicidalitet och psykisk ohälsa.

Johan Bonander har en bakgrund i socialtjänsten
där han arbetat som biståndsbedömare, enhetschef och projektledare
och från psykiatrin där han arbetat i såväl öppen som sluten vård.
Johan är instruktör i MHFA standard och ungdom
samt instruktör i ”Psykisk livräddning”.
Sedan 2014 är Johan kyrkoherde i Fryksände pastorat.
Han ingår bland annat i POSOM:s ledningsgrupp i
Torsby kommun och Torsby sjukhus krisgrupp.