Föreningen Tipsa går över till FPS Örebro Län

Föreningen Tipsa har nu lagt ned sin förening och går över till Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS Örebro Län). ”Vi kommer fortsätta vårt arbete genom att tillsammans med FPS stödja anhöriga till personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”, säger Håkan Leanderson, en av cirkelledarna för anhörigutbildninen Familjeband, som nu även går in i FPS styrelse. ”Precis som FPS vill vi även hjälpa till att driva frågor kring de funktionsnedsattas vårdsäkerhet, inflytande och andra intressen och känner att vi får en större styrka i det faktum att vi blir fler och starkare tillsammans”, tillägger Tipsas tidigare sekreterare Linnéa Hedkvist.
”Ja, att föreningen Tipsa övergår till att bli föreningsmedlemmar i FPS är fantastiskt roligt för oss alla”, berättar Henry Andersson, ordförande i FPS. ”Det blev en ordentlig kick att få in ytterligare ett härligt gäng av engagerade människor i vår anhörigförening och till årsmötet nu i början av mars fick vi in flera nya personer på poster i styrelsen.
-Jätteroligt!”

På bilden ser vi fr.v Ulrica Wallenlöv som vid årsmötet 6 mars valdes in som ny kassör i FPS. Håkan Leanderson, Linnéa Hedkvist, Ordförande Henry Andersson samt John Eriksson, båda FPS.

 

TIPSA – Örebro Läns IPS-anhöriga har varit en förening med anhöriga till personer med IPS, Instabil PersonlighetsStörning, det som tidigare kallades för Borderline.
Föreningen startades efter att flera av medlemmarna träffats på DBT-teamets utbildning, Familjeband.

Medlemmarna som nu gått över från TIPSA till FPS kommer dels fortsätta att ge information kring diagnosen IPS/Borderline och dels hålla anhörigutbildningen Familjeband med vissa intervall.

TIPSA är en förkortning där T står för läns-bokstaven i Örebro län. IPS är en förkortning av Instabil personlighetsstörning. A är en förkortning av anhöriga.
DBT, nämnt ovan, står för Dialektisk Beteendeterapi och är en terapiform som finns tillgänglig i bl.a. i Region Örebro Län.

För att komma i kontakt med instruktörer och anhöriga med mängder av personlig erfarenhet kring IPS kan du mejla till:
tipsa@psykiatrisktsmarbete.se

Anhörigutbildningen FAMILJEBAND
vänder sig till dig som är anhörig eller har en nära relation till en person med IPS. Att leva i direkt närhet med någon som har denna diagnos innebär att störningen drabbar hela familjen och vänkretsen. Livet kan därför ofta upplevas som övermäktigt och icke-kontrollerbart, i synnerhet om det fattas redskap att hantera situationen med. Vi som håller kursen är inga terapeuter. Vi är anhöriga som levt sida vid sida med diagnosen IPS under många år och vet en del om hur det är och känns att vara anhörig.

Att vara anhörig är att aldrig kunna slappna av, inte ens för en sekund, med risk för att mista kontrollen.
Att vara anhörig är att alltid trippa på tå för att undvika konflikter som i sin tur kan trigga situationen till att utvecklas till något värre.
Att vara anhörig är att alltid noga tänka sig för hur och vad man säger, att alltid välja de ”rätta” orden.
Att vara anhörig är att se sig förändras till att bli en skugga utåt mot resten av världen.
Att vara anhörig är att förlora stora delar av sina vänner och umgänges-krets.
Att vara anhörig är att i många fall känna sig väldigt ensam och utpekad.

Med Anhörigkursen Familjeband ger redskap att hantera vardagen med ångest, ilska, skuld- och skamkänslor, kort sagt; redskap för att hantera relationen till de egna känslorna och hur de uttrycks/används.

Utbildningen i familjeband liknar DBT (baserad på likartade moduler) vilket underlättar förståelsen för problematiken och ger större förståelse och insikt för de inblandade.