Kvinnohuset

Kvinnor/tjejer som är utsatta för våld och hot kan ringa till Kvinnohuset dygnet runt för att få stöd och rådgivning. Kvinnohuset erbjuder praktiskt stöd. Hur går det till att ansöka om skilsmässa eller skyddad identitet? Hur kan man hitta ett skyddat boende? Kvinnohuset kan vara ett stöd i myndighetskontakter och ge juridiskt stöd.

  • Telefon: 08:00-16:00: 0586-395 00. Kvällar och helger: 070-773 38 80
  • Melj: kvinnohusetkga@outlook.com
  • Hemsida: Besök Hemsidan