Psykisk ohälsa

SPES

Spes – arbetar för suicidprevention och stöd till efterlevande. Den som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid är välkommen att kontakta Spes. Organisationen erbjuder stöd och hjälp till efterlevande och har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.

Spes kontaktpersoner i Karlskoga:
Therese Persson,
Telefon: 070-222 33 89
E-post:  therese.persson@spes.se
Cecilia Brunzell,
E-post:  ceciliazunbrell@gmail.com

Verksamhetsansvarig Örebro län:
Marie Thorstensson.
Telefon: 076 761 09 57.
E-post: marie.th.mt@gmail.com

  • Telefon: Spes jourtelefon, öppen dagligen 19:00-22:00: 08-34 58 73
  • Hemsida: Besök Hemsidan

FPS – Föreningen för psykiatriskt samarbete

FPS (Föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro Län) är en förening som stöttar anhöriga till personer med psykisk ohälsa och som engagerar sig för de funktionsnedsattas intressen. Genom att kontakta FPS anhörigkonsulent kan du som är anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa få personlig rådgivning, stödsamtal, guidning till rätt instans, information om sjukdomstillstånd och praktisk information kring vården och vilka rättigheter vårdtagare och anhöriga har. Ibland kan man som anhörig känna sig liten och vilsen inför den organisation som sjukvården utgör. FPS uppgift är att stå på den anhöriges sida och ge hjälp och stöd.

  • Telefon: 0703 20 48 14
  • Melj: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se
  • Hemsida: Besök Hemsidan
  • Adress: Mellringestaden, Brukarhuset. Hus M, plan 2 Mellringevägen 120B 703 53 Örebro

Balans Örebro län

En förening för dig som har erfarenhet, personligen eller som anhörig, av depression, dystymi, utmattningsdepression eller bipolär sjukdom. Drabbade och anhöriga kan få information, råd, hjälp och stöd från föreningen som har god kompetens och erfarenhet på området. Balans Örebro Län erbjuder också samtalsgrupper, självhjälpsgrupper, föreläsningskvällar och utbildningar i Första Hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).  

  • Telefon: 073-899 67 99
  • Melj: balansorebro@gmail.com
  • Hemsida: Besök Hemsidan
  • Adress: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A ,703 61 Örebro

NSPH Örebro Län:

NSPH Örebro Län:

Vad är NSPH?

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH finns på riksnivå och även lokalt för Örebro Län

Psykisk ohälsa kan ha många orsaker och yttra sig på olika sätt. I nätverket Nationell samverkan för psykisk ohälsa finns en sammanslutning av flera organisationer som på olika sätt arbetar till stöd för människor som upplever psykisk ohälsa.

Det kan handla om självskadebeteende, självmordstankar, psykisk funktionsnedsättning, tvångstankar, ätstörningar, missbruk eller att vara anhörig till någon som mår psykiskt dåligt. Hit kan du vända dig för stöd- och rådgivningssamtal kring familjesituation, intressanta föreläsningar, kontakt med myndigheter, privatekonomi, skuldsanering, juridiska rättigheter, personligt ombud, vårdsäkerhet m.m.

 

Kontakt:

Nätverkssamordnare NSPH Örebro Län

Birgitta Gunnarson, Anhörigkonsulent FPS

e-post: anhorigkonsulent@psykiatrisksamarbete.se

 

Engagera dig och påverka

Det finns många ideella organisationer som på olika sätt arbetar för att hjälpa människor på olika sätt och som behöver fler volontärer. Det kan handla om att besöka någon som känner sig ensam, laga mat till den som inte har något att äta, bädda sängar till den som inte har någonstans att sova.

Det finns mötesplatser där människor kan träffas för att umgås. Där behövs fler som hjälper till att lyssna på den som inte har någon att prata med, att ordna med aktiviteter eller fika. Flera organisationer erbjuder specialiserad rådgivning t.ex. för den som blivit utsatt för brott, diskriminering, eller för våldsutsatta kvinnor. Dessa organisationer har utbildningar för sina volontärer för att säkerställa kvalitén på rådgivningen.

Är du intresserad av att hjälpa? Du kan själv välja i vilken form och omfattning du vill engagera dig! Tveka inte att höra av dig!

Vill du hjälpa?

Aktiviteter i Karlskoga/Degerfors

Om du är intresserad av att se vad föreningslivet har att erbjuda kan du kolla vad föreningarna som är ansluta till Möckelnföreningarna har att erbjuda.
Du hittar månadens event kalender här.

Eventkalender