Engagera din förening

Nätverket Lisa består av idéburna organisationer med social verksamhet som är verksamma i Karlskoga/Degerfors. Är du engagerad i, eller känner till, en förening som du tycker bör finnas med på denna hemsida är du välkommen att höra av dig!

Idéburna organisationer med social inriktning verksamma i Karlskoga/Degerfors är välkomna att finnas med information på hemsidan. Krav är att organisationen driver social verksamhet, drivs demokratiskt samt har stadgar och organisationsnummer.  Möckelnföreningarna förbehåller sig rätten att avgöra om organisationen uppfyller kraven samt att avgöra vad, och vilken information, som får publiceras.

Kontakt
Emil Lundkvist
Verksamhetsledare Möckelnföreningarna
070-202 13 35
emil.lundkvist@mockelnforeningarna.net

Mer om Lisa